Ana səhifə - Jurnal haqqında

"Qafqazşünaslıq" elmi-nəzəri jurnalı AMEA Rəyasət Heyətinin 01.11.2017-ci il tarixli 12/10 nömrəli qərarı ilə təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 21.11.2017-ci il tarixli N4150 nömrəli reyestr ilə qeydiyyatdan keçmişdir.

 

Jurnalın bölmələri:


 • Qafqaz regionunda baş verən siyasi, sosial-iqtisadi və b. proseslər;
 • Qafqazda münaqişələr;
 • Qafqazda dinlər və dinlərarası münasibətlər;
 • Qafqazda sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi;
 • Qafqazda geosiyasi şərait;
 • Qafqaz ölkələrinin xarici siyasəti və qarşılıqlı münasibətləri;
 • böyük dövlətlərin və digər ölkələrin Qafqaz regionuna dair siyasəti;
 • beynəlxalq təşkilatların Qafqaz siyasəti;
 • əsərlərin rəyləşdirilməsi;
 • elmi həyat (keçirilmiş və keçirilməsi planlaşdırılan elmi konfranslar haqqında məlumatların dərci);
 • diskussiya kürsüsü.

Məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.

Məqalələr analitik xarakter daşımalı və akademik tələblərə cavab verməlidir.