Ana səhifə - Arxiv

İLHAM ƏLİYEVİN TARİXİ ZƏFƏRİ: REGİON VƏ DÜNYA ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ

Musa Qasımlı

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yollarla həllindən uzun illər ərzində boyun qaçıran işğalçı ölkənin törətdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əməliyyatlara başlayan Azərbaycan Ordusu 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində düşmən üzərində parlaq qələbə qazandı. İşğal altında olan torpaqlar azad edildi. Qazanılan qələbə Azərbaycanın coğrafi-siyasi sərhədlərini aşır, regional və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə qazanılan qələbənin Azərbaycan, region və dünya üçün əhəmiyyəti araşdırılmışdır.

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Şuşa bəyannaməsi, Cənubi Qafqaz

Məqaləyə baxın(1877)
Ədəbiyyat
 1. Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə dəyərli tövhələr verir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIV onlayn Zirvə toplantısı keçirilib. // “Azərbaycan” qəzeti, 2021, 5 mart.
 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müraciəti. 01.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/49798
 3. Baxşıyeva Y. Hidroterror. //  “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 16 oktyabr.
 4. Əzimzadə A. Ermənistanda antisemitizm. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 4 oktyabr.
 5. Həbibbəyli S. Azərbaycan – Gürcüstan münasibətlərini pozmaq Ermənistanın əsas hədəflərindəndir. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 14 oktyabr.
 6. İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. 10.10.2021 // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/51454
 7. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 11.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/45924/print.
 8. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 20.10.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/43696
 9. Kəlbizadə E. Ermənilərin Abxaziyada məkrli niyyətləri və hədəfi: “Qaradənizsahili Ermənistan”. // “Xalq  qəzeti”, 2020, 16 oktyabr.
 10. Qasımlı M. Erməni kilsəsinin xristianlıq və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 12 noyabr.
 11. Qasımlı M. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na : gerçək tarix axtarışında:gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, 2014, s.424.
 12. Qasımlı M. Ermənistan heç bir gələcəyi olmayan dövlətdir. // “Publika” qəzeti, 2020-ci il 1 dekabr.
 13. Qasımlı M. İlham Əliyevin zəfəri. // “Azərbaycan” qəzeti,  2020, 5 dekabr.
 14. Qasımlı M., Ömərov V., Məmmədova N., Həbibbəyli S., Salayev K. Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr-XXI əsrin əvvəlləri). Bakı, 2020.
 15. Qasimli M. Armenia: lies and realities. // https://moderndiplomacy.eu/2020/10/28armenia-lies-andrealities/?Fbclid
 16. Мусаева Г. Ситуация с русским языком в Армении. // Газ. “Бакинский рабочий”, 10.10.2020.
 17. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşüb. 06.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/52331
 18. Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 22.11.2020. // Риа-новости. URL: https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html