Ana səhifə - Arxiv

1991-2021-ci illərdə Ukrayna azərbaycanşünaslığı elm və təhsildə

Oleq Kupçik

Açar sözlər: Azərbaycanşünaslıq, mənbələr, tarix, kitab, monoqrafiya, məqalə, mövzu

Məqaləyə baxın(1843)
Ədəbiyyat

Гасымлы М. Дж., Купчик О. Р., Дамиров А. У. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность / Гасымлы Муса Джафар оглы. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013-2014. – 160 с.

 1. Купчик О. Р., Дамиров А. У. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.) / Купчик Олег Романович. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 160 с.
 2. Мережко А. А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / Мережко Александр Александр Александрович. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 208 с.
 3. Merezhko Olexandr. The problem of Nagorno-Karabakh and International law / Merezhko Olexandr. – Kyiv: Dmitry Burago Publishing house, 2014. – 192 p.
 4. Украна-Азербайджан. Хроніка-2000. – Київ: Видавництво Фенікс, 2011. – 502с.
 5. Ткач О., Крапивин О., Гадмалиев С. Украина – Азербайджан: через доверие к партнерству / Ткач Олег. – Киев: О-во Первая экспериментальная типография, 2012. – 245 с.
 6. Лидер двух эпох: Азербайджано-украиние отношения сквозь призму жизни и деятельности Гейдара Алиева / Денисенко Д., Шпаковски Л., Туркевич В. и др. – Киев: ГИ Пресса Украины, 2013. – 327 с.
 7. Антологія азербайджанської поезії: В 2 т. / Упорядник М.Мірошниченко. – К.: Етнос, 2006. – Т. 1: XII – початок XX століття. – 294 с.; Т. 2: XX – XXI ст. – С. 392 с.
 8. Всесвіт: журнал іноземної літератури. – Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2014. – №11-12. – 304 с.
 9. Алієва Заміна Керім кизи. Азербайджансько-українські літературні взаємозв’язки другої половини XX – початку XXI століття: імагологічний дискурс: монографія / Алієва Заміна Керім кизи. – Київ: ПаливодаА. В., 2019. – 560 с.
 10. Україна – Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану / Упорядник Туранли Ф. – К.: Денеб, 2004. – 208 с.
 11. Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: Науковий збірник/ Упоряд.: доц. О. Р. Купчик, к. і. н. Шпаковськи Л. В. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. – 235 с.
 12. Кавказознавчі читання, присвячені 100-річчю утворення АДР та 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Азербайджанською Демократичною Республікою та Українською Державою: Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару (Київ, 18травня 2018 р.) / Упоряд.: доц., к. і. н. Купчик О. Р., к. і. н. Шпаковськи Л. В. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 183 с.
 13. Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 2020р.) / Упоряд.: доц. Купчик О. Р. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – 122 с.
 14. Васьків М. С. Азербайджанська література в українських книжкових виданнях / Васьків Микола Степанович // Східний світ. – 2015. – № 4(89). – С. 66-77.
 15. Руденко (Зуб) Н. М. Зовнішня політика України: напрямок – Азербайджан/ Руденко Наталія Миколаївна // Сіверський літопис. – (2004. – № 4. – С. 65-67.
 16. Руденко(Зуб) Н. М. Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському ханстві на початку XIX ст. / Руденко (Зуб) Наталія Миколаївна // Східний світ. – 2006. – № 2. – С. 90-94.
 17. Пилипчук Я. В. «Мусульманская государственность в Азербайджане (IX–XIII вв.) / Пилипчук Ярослав Валентинович // Elmi ish. – 2020. – №10(59). – S. 68-85.
 18. Руденко (Зуб) Н. М. Деятельность уроженцев Азербайджана в Киеве периода АДР // Руденко (Зуб) Наталия Николаевна / Труды Института истории НАН Азербайджана. – 2018. – № 74-76. – С. 536-539.
 19. Купчик О. Р. Деятельность Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923–1924 гг.) / Купчик Олег Романович // Труды Института истории НАН Азербайджана. – 2016. – № 61. – С. 91-100.
 20. РуденкоН. М. Проблема Нагірного Карабаху в російсько-ірансько-азербайджанських відносинах (кінець XVIII – перша третина XIX ст.): Автореф. … канд.. істор. наук: 07.00.02: Всесвітня історія / Руденко Наталія Миколаївна / НАН України, Інститут сходознавства ім.  А. Ю. Кримського. – Київ, 2007. – 24 с.