Ana səhifə - Arxiv

ERMƏNİSTANDA SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏT

Şərqiyyə İmaməli

Məqalədə Ermənistandakı sosial-iqtisadi vəziyyət təhlil edilmişdir. Burada iqtisadi problemlər və onlara təsir edən amillər, sosial vəziyyət, ölkədəki yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi, təhsil sahəsindəki problemlər, demoqrafiya və miqrasiya prosesləri araşdırılmışdır. Təhlillər göstərir ki, son zamanlar Ermənistanda baş verən dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklər və sarsıntılar erməni cəmiyyətinin sosial-psixoloji mənzərəsinə xeyli təsir göstərmişdir. Sosial və iqtisadi sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlərə və cəhdlərə baxmayaraq lazımi nəticə əldə etmək mümkün olmamışdır.

Açar sözlər: Ermənistan, sosial-iqtisadi vəziyyət, işsizlik, yoxsulluq, təhsil, demoqrafiya, miqrasiya

Məqaləyə baxın(1116)
Ədəbiyyat
 1. տնտեսական կոլապսի հավանականությունը հհ-ում. մի՞ֆ, թե՞ իրական սպառնալիք, https://www.luys.am/img/artpic/small/5330d854e7677d361266%D5%8F%D5%B6%D 5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5% B8%D5%AC%D5%A1%D5%BA%D5%BD--07-07-2021-edited.pdf
 2. Աղքատությունը Հայաստանում, https://ampop.am/poverty-in-armenia/
 3. Սոցիալական պաշտպանություն և մանկական աղքատություն, https://www.unicef.org/armenia/
 4. 2019-ին աղքատության մակարդակը Հայաստանում գնահատվել է 26.4%, https://hetq.am/hy/article/124867
 5. Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 17% է. ամենաբարձրը ԵԱՏՄում, https://hetq.am/hy/article/134329
 6. Հայաստանում գործազրկության ցուցանիշը ամենաբարձրն է ԱՊՀ-ում
 7. Թարմացվել է` 04/05/2018, https://ampop.am/unemployment-in-armenia/
 8. 2017 թվականի սեպտեմբերից 12-ամյա կրթությունը դառնում է պարտադիր, https://iravaban.net/168448.html
 9. 12-ամյա պարտադիր կրթության հետ մեկտեղ պետք է փոփոխել ամուսնական տարիքը Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ , https://armlur.am/340058/
 10. Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը ճգնաժամային է. Ծնելիությունը նվազում է, արտագաղթը՝ ավելանում .08.06.2015
 11. Հայաստանի բնակչության թիվը. Նոր տվյալներ. 01.31.2017
 12. Հայաստանի դեմոգրաֆիական ճգնաժամը. 28.03.2017 http://ampop.am/demographic-crisis-in-armenia/
 13. Демографический кризис в Армении: причины и возможные выходы, 11.07.2019, https://jam-news.net/демографический-кризис-в-армении-при/?lang=ru
 14. Միգրացիան Հայաստանում https://ampop.am/migration-in-armenia/
 15. МИГРАЦИЯ ИЗ АРМЕНИИ НА ФОНЕ ФАНТАЗИЙ О НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВЛАСТИ. 08.07.2017, http://russia-armenia.info/node/41126
 16. Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալ-Տնտեսական Վիճակը 2017թ. Հունվար-Հունիսին. www.armstat.am/file/article/sv_06_17a-_520.pdf
 17. 2020-ը Հայաստանը փակեց տնտեսական անկմամբ, https://www.azatutyun.am/a/31034295.html
 18. հհ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները 2021 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին, https://www.luys.am/img/artpic/small/15fde15e13a9baf9a23a%D5%8F%D4%B1%D5 %91-1-7-25.08.2021.pdf Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանը լքել ու չի վերադարձել ավելի քան 55 հազար մարդ, 07.06.21, https://www.azatutyun.am/a/31344184.html