Ana səhifə - Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HİDROTƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ YÖNƏLƏN TƏHDİDLƏR

Yeganə Baxşiyeva

Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması bölgənin ekoloji təhlükəsizliyinə böyük problemlər yaratmışdır. Azərbaycan Respublikası bölgədəki transsərhəd sulardan ən çox asılı olan, eyni zamanda içməli su təchizatı baxımından ən həssas olan ölkədir. Məqalənin məqsədi Azərbaycanda su ehtiyatları ilə bağlı mövcud vəziyyətə diqqəti cəlb etmək və bölgədə əhalinin sağlam həyat tərzi hüququnu pozan amilləri öyrənməkdir.

Açar sözlər: hidro-terror fəaliyyəti, Ermənistanın hədələri, çirklənmiş Kür-Araz hövzəsi, ekoloji mühit, Sərsəng su anbarı

Məqaləyə baxın(4842)
Ədəbiyyat
 1. Armenian nuclear plant casts threat for Igdir residents. // TDN, 20 September, 2003. http://www.iimes.ru/?p=5963
 2. Assembly debate on 26 january 2016 (3rd Sitting) (see Doc. 13931, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Milica Markovic). Text adopted by the Assembly on 26 january 2016 (3rd Sitting) http://assembly.coe.int
 3. Based on the information materials of the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan, assessment of damage to the environment and natural resources resulting from Armenian armed aggression and occupation.Baku: 2015, 252 p. p.140-149.
 4. Country Study on Biodiversity of the Republic of Azerbaijan First National Report to the Convention on Biological Diversity https://www.cbd.int/doc/world/az/az-nr-01-p1-en.pdf27, 38.
 5. Evrim Maden T. Weaponization of Water: the Case of Sarsang reservoir. Ankara: 2017, 111 p. http://www.iranicaonline.org/articles/russia-ii-iranian-soviet-relations-1917-1991
 6. Mustafayev Q.T. Nature conservation. Baku: Publication, 1970, 188 p. p. 112-118.
 7. Gasimov Garabagh war veteran, 2nd group Garabagh disabled, native resident. Sarsang water reservoir. New Terter newspaper. November 15, 2017.
 8. Gurbanov A. Hydrocrisis, hydroconflict and hydrostrategy. Bakı: 2013, 162 p. p.97-100.
 9. RUSSIA ii. IRANIAN-SOVIET RELATIONS (1917-1991) 20 July, 2009.
 10. Rzayev R. The occupied Sarsang water reservoir as a means of hydro-diversion and hydro-terror by Armenia against Azerbaijan / Global and regional hydropolitical problems in the context of international cooperation and security, international conference. Baku: 2014, p.33-36.
 11. Sarikaya H. How to Reduce the Water Shortage Problem in the Context of the Global Water Analysis / Global and regional hydropolitical problems in the context of international cooperation and security, international conference. Baku: 2014, p.21-26.
 12. Stepanakertte gazetecilere konuşan Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusunun kaptanı, korgeneral Levon Mnatsakanyan, ihtiyaç duyulduğunda Azerbaycanın Mingeçevir Hidroelektrik Santralinin hemen hedef alınacağını duyurdu. Karabağ Savunma Ordusu, gerektiğinde Mingeçevir Hidroelektrik Santralinivuracak,https://www.ermenihaber.am/tr/news/2018/07/24/Karaba%C4%9F-Azerbaycan-Minge%C3%A7evir/13354924/07/2018
 13. Suleymanov E. Sarsang Haray. Baku: 2017, 254 s, p.64.
 14. On joining the Republic of Azerbaijan to the Convention on the Protection of World Cultural and Natural Heritage, 6 December 1993. http://unesco.preslib.az/en/page/ZkBp5YPq2F
 15. Valiyev V. The ecological situation of the Araz River is excited. May 31, 2014.http: //www.anl.az/down/meqale/zaman/2014/may/374173.htm.
 16. Velizade R. Metsamor NPP-ecological bomb for the region. Baku: Elm, 2017, 379 p. c.69, 110