Ana səhifə - Arxiv

Müasir regional proseslər zəmnində Rusiya-Azərbaycan münasibətləri

Əlimusa İbrahimov

Açar sözlər: Açar sözlər: əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik, xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər, sabitlik, tərəfdaşlıq

Məqaləyə baxın(1865)
Ədəbiyyat
  1. Hüseynov A. “Azərbaycan–Rusiya münasibətləri. Müstəqillikdən sonrakı ilk 10 il”. Strateji Təhlil //Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik jurnal.№ Bakı 2011. 247 s.
  2. Freni S. “Azerbaijan-Russia Relations: An Analysis of Russian Hegemony”. 2011, 28 s.
  3. Abbasbəyli A. “Dünya siyasəti”, Bakı 2011, -582 s.
  4. http://www.president.az/articles/8969
  5. http://www.president.az/articles/8968

http://kremlin.ru/supplement/5102