Ana səhifə - Arxiv

ERMƏNİSTANDA YƏHUDİLƏRƏ QARŞI AYRISEÇKİLİK SİYASƏTİ

Aynur Əzimzadə

Müstəqilliyin elan edilməsindən sonra Ermənistanda siyasi və iqtisadi böhranlarla yanaşı ciddi demoqrafik böhran da yaranmış və bu proses hər keçən gün daha da güclənmişdir. Ermənistan monoetnik dövlət olduğundan burada milli azlıqların mədəniyyətləri və dilləri sıxışdırılır. Erməni kütləvi informasiya vasitələrindən bəzilərinin "bir millət, bir din, bir mədəniyyət" konsepsiyasını səsləndirməsi etnik azlıqların dini azlıq kimi qəbul olunmasına və erməni dövlətçiliyinə zərbə vurmaqda günahlandırılmasına gətirib çıxarır. Avropa Şurası tərəfindən qəbul edilmiş Milli Azlıqların Müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası üzrə Məşvərətçi Komitənin hesabatında qeyd olunduğu kimi, Ermənistan beynəlxalq insan və milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi normalarını kobud surətdə pozur. Ölkədə yəhudilərə qarşı etnik zəmində ayrıseçkilik siyasəti yürüdülür. Antisemitizm Ermənistanda dövlət siyasətinə çevrilmişdir. Ermənistanın yəhudi soyqırımını tanımağına baxmayaraq, bu ölkədə yəhudilərə qarşı qəddar və dərin bir nifrət vardır. Ermənistan beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, bütün Şərqi Avropada antisemitizmin ən güclü olduğu ölkədir (32 faiz).

Açar sözlər: Ermənistan, Cənubi Qafqaz, antisemitizm, yəhudilər, Holokost

Məqaləyə baxın(5590)
Ədəbiyyat

1.Anti-semitism in Armenia. 16.05.2003, http://www.yerevannights.com/NewsOnline/article.aspx?id=45 // Anti-semitism in Armenia. [15.05.2019]
2. Armenia Virtual Jewish History Tour. https://www.jewishvirtuallibrary.org/armenia-virtual-jewish-history-tour.[21.07.2019]
3. Armenian Anti-Semitism Again Rears its Ugly Head. 05.06.2018, http://thejewishvoice.com/2018/05/06/armenian-anti-semitism-rears-ugly-head/ [05.07.2019]
4. Bali R. A Recent Anti-Semitic Theme: The Sabbatean Role in the Armenian Genocide. 07.12.2009, https://armenianweekly.com/2009/12/07/a-recent-anti-semitic-theme-the-sabbatean-role-in-the-armenian-genocide/ [20.05.2019]
5. Danielyan E. Armenia’s Jews Alarmed By Nascent Anti-Semitism. 24.01.2005, https://www.azatutyun.am/a/1575475.html [15.05.2019]
6. Danielyan E. Armenia's Jews alarmed over nascent anti-semitism. 29.01.2005, https://www.refworld.org/docid/46f25887c.html [12.07.2019]
7. Danielyan E. Who continues to destruct the Holocaust monument in Yerevan? 01.02.2016, https://hyetert.org/2006/02/02/who-continues-to-destruct-the-holocaust-monument-in-yerevan/ [05.07.2019]
8. Danielyan E.Holocaust Memorial In Yerevan Again Vandalized. 11.02.2005, https://www.azatutyun.am/a/1575731.html [05.06.2019]
9. Gut A. Anti-Semitism in Armenia: A Clear and Present Danger, 12.12.2014, https://www.algemeiner.com/2014/12/12/anti-semitism-in-armenia-a-clear-and-present-danger/ [20.05.2019]
10. Gut A. By glorifying terrorists, Armenia turned fascism into a state policy. 12.11.2017, https://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/By-promoting-terrorists-Armenia-made-propaganda-of-fascism-state-policy-517647 [03.04.2019]
11. Hovhannisyan H. There Have Always Been Jews in Armenia. https://hetq.am/en/article/6383 [26.03.2007]
12. In some countries in Central and Eastern Europe, roughly one-in-five adults or more say they would not accept Jews as fellow citizens, 27.03.2018, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/28/most-poles-accept-jews-as-fellow-citizens-and-neighbors-but-a-minority-do-not/ft_18-03-26_polandholocaustlaws_map/ [25.04.2019]
13. Jewish Population of the World, https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-the-world#2018 [21.07.2019]
14. Jp O’ Malley, Before the Holocaust, Ottoman Jews supported the Armenian genocide’s “architect”. 07.09.2018, https://www.timesofisrael.com/before-the-holocaust-ottoman-jews-supported-the-armenian-genocides-architect/. [15.12.2018]
15. Laçıner S., Kaya İ. The Armenian Issue and the Jews, London and Ankara: Ankara University, S.11-12.
16. Musayev S. Anti-Semitism in the Armenian press: “Driving forces of treacherous hatred”. 18.05.2017, https://www.jpost.com/Blogs/Said-Musayev/Anti-Semitism-in-the-Armenian-press-Driving-forces-of-treacherous-hatred-492089 [05.07.2018]
17. Rusiyalı tarixçi: Qaregin Njdenin ideologiyası açıq irqçilik, özü isə hərbi canidir, 04.10.2018,
https://azertag.az/xeber/Rusiyali_tarixchi_Qaregin_Njdenin_ideologiyasi_achiq_irqchilik_ozu_ise_herbi_canidir-1201063 [02.05.2019]
18. There is no Anti-Semitism in Armenia: Rima Varzhapetyan-Feller. 30.01.2015, https://armenpress.am/eng/news/791587/there-is-no-anti-semitism-in-armenia-rima-varzhapetyan-feller.html [15.06.2019]
19. World Jewish Congress, https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AM [21.07.2019]
20. Yevdayev M. Jews in the West: An Embattled Community, 20.06.2019, https://jewishjournal.com/tag/armenia/ [20.07.2019]
21. ՀՀ Սահմանադրություն. http://edu.am/index.php/am/documents/view/222 [20.06.2019]