Home - Archive

THE HISTORICAL VICTORY OF ILHAM ALIYEV: IMPORTANCE FOR THE REGION AND THE WORLD

Musa Gasimli

In response to the provocations of the occupying country, which for many years refused to resolve the Nagorno-Karabakh conflict peacefully, which was created as a result of Armenia's military aggression, the Azerbaijani Army launched operations under the leadership of the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan, President Ilham Aliyev and won a resounding victory over the enemy in the 44-day Second Karabakh War. Occupied lands were liberated. The victory transcends the geographical and political borders of Azerbaijan and is of regional and international significance. The article examines the significance of the victory for Azerbaijan, the region and the world.

Keywords: Azerbaijan, Armenia, Russia, Shusha Declaration, South Caucasus

View article(2186)
References
 1. Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə dəyərli tövhələr verir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIV onlayn Zirvə toplantısı keçirilib. // “Azərbaycan” qəzeti, 2021, 5 mart.
 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müraciəti. 01.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/49798
 3. Baxşıyeva Y. Hidroterror. //  “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 16 oktyabr.
 4. Əzimzadə A. Ermənistanda antisemitizm. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 4 oktyabr.
 5. Həbibbəyli S. Azərbaycan – Gürcüstan münasibətlərini pozmaq Ermənistanın əsas hədəflərindəndir. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 14 oktyabr.
 6. İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. 10.10.2021 // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/51454
 7. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 11.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/45924/print.
 8. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 20.10.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/43696
 9. Kəlbizadə E. Ermənilərin Abxaziyada məkrli niyyətləri və hədəfi: “Qaradənizsahili Ermənistan”. // “Xalq  qəzeti”, 2020, 16 oktyabr.
 10. Qasımlı M. Erməni kilsəsinin xristianlıq və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 12 noyabr.
 11. Qasımlı M. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na : gerçək tarix axtarışında:gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, 2014, s.424.
 12. Qasımlı M. Ermənistan heç bir gələcəyi olmayan dövlətdir. // “Publika” qəzeti, 2020-ci il 1 dekabr.
 13. Qasımlı M. İlham Əliyevin zəfəri. // “Azərbaycan” qəzeti,  2020, 5 dekabr.
 14. Qasımlı M., Ömərov V., Məmmədova N., Həbibbəyli S., Salayev K. Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr-XXI əsrin əvvəlləri). Bakı, 2020.
 15. Qasimli M. Armenia: lies and realities. // https://moderndiplomacy.eu/2020/10/28armenia-lies-andrealities/?Fbclid
 16. Мусаева Г. Ситуация с русским языком в Армении. // Газ. “Бакинский рабочий”, 10.10.2020.
 17. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşüb. 06.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/52331
 18. Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 22.11.2020. // Риа-новости. URL: https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html