Главная - Aрхив

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ИЛЬХАМА АЛИЕВА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНА И МИРА

Муса Гасымлы

Азербайджанская Армия под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Президента Ильхама Алиева начала операции в ответ на провокации, совершенные страной-оккупантом, долгие годы несклоняющаяся к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта, созданного в результате военной агрессии Армении. Азербайджанская Армия одержала блестящую победу над врагом в 44-дневной Второй Карабахской войне. Были освобождены земли находившиеся под оккупацией. Победа выходит за географические и политические границы Азербайджана, имеет региональное и международное значение. В статье изучено значение победы для Азербайджана, региона и мира.

Ключевые слова: Азербайджан, Армения, Россия, Шушинская декларация, Южный Кавказ

Просмотр статьи(2527)
Литература
 1. Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə dəyərli tövhələr verir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIV onlayn Zirvə toplantısı keçirilib. // “Azərbaycan” qəzeti, 2021, 5 mart.
 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müraciəti. 01.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/49798
 3. Baxşıyeva Y. Hidroterror. //  “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 16 oktyabr.
 4. Əzimzadə A. Ermənistanda antisemitizm. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 4 oktyabr.
 5. Həbibbəyli S. Azərbaycan – Gürcüstan münasibətlərini pozmaq Ermənistanın əsas hədəflərindəndir. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 14 oktyabr.
 6. İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. 10.10.2021 // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. https://president.az/articles/51454
 7. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 11.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/45924/print.
 8. İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 20.10.2020. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/43696
 9. Kəlbizadə E. Ermənilərin Abxaziyada məkrli niyyətləri və hədəfi: “Qaradənizsahili Ermənistan”. // “Xalq  qəzeti”, 2020, 16 oktyabr.
 10. Qasımlı M. Erməni kilsəsinin xristianlıq və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri. // “Azərbaycan” qəzeti, 2020, 12 noyabr.
 11. Qasımlı M. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na : gerçək tarix axtarışında:gerçək tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, 2014, s.424.
 12. Qasımlı M. Ermənistan heç bir gələcəyi olmayan dövlətdir. // “Publika” qəzeti, 2020-ci il 1 dekabr.
 13. Qasımlı M. İlham Əliyevin zəfəri. // “Azərbaycan” qəzeti,  2020, 5 dekabr.
 14. Qasımlı M., Ömərov V., Məmmədova N., Həbibbəyli S., Salayev K. Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr-XXI əsrin əvvəlləri). Bakı, 2020.
 15. Qasimli M. Armenia: lies and realities. // https://moderndiplomacy.eu/2020/10/28armenia-lies-andrealities/?Fbclid
 16. Мусаева Г. Ситуация с русским языком в Армении. // Газ. “Бакинский рабочий”, 10.10.2020.
 17. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşüb. 06.2021. // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. URL: https://president.az/articles/52331
 18. Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 22.11.2020. // Риа-новости. URL: https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html