Home - Archive

HEYDAR ALIYEV AND THE LEADERS OF THE CAUCASUS COUNTRIES: EXPERIENCE OF COOPERATION

Gasim Hajiyev Vahid Omarov

In the article, the opinions of the leaders of the Caucasus countries about the extraordinary political activity, reputation and personality of the Great Leader were studied. Suleyman Demirel, Ahmed Necdet Sezer, Buland Ecevit, Recep Tayyip Erdogan, Boris Yeltsin, Vladimir Putin,  Eduard Shevardnadze, Mikheil Saakashvili, Karen Demirchiyan, Levon Ter-Petrosyan, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Seyyed Mohammad Khatami, opinions and confessions of Heydar Aliyev confirms once again that he is a great historical figure. They considered Heydar Aliyev the leader of Azerbaijan, the region, and the world, talked about his activities in Azerbaijan and Moscow during the Soviet period, his second leadership of Azerbaijan during the period of independence, the change of geopolitics in the Caucasus after Heydar Aliyev’s decision, and his being the founder of the modern Azerbaijan state and the father of the modern Azerbaijani nation.

Keywords: Heydar Aliyev, Caucasus, leaders, independence, geopolitics, cooperation.

View article(642)
References
 1. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasinin prezidenti Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə rəsmi görüşdə söhbətindən - 27 oktyabr 1993-cü il//Welcome to Heydar Aliyevs Heritage Research Center/ 04.07.2023 https:// b.aliyev-heritage. org /az/ 456 3421.html
 2.  Dağıstan Respublikasının başçısı Ramazan Abdulatipovun Azərbaycana rəsmi səfəri Yeni Azərbaycan.- 2016.- 13 may.- S.3
 3.  Dünya Heydər Əliyev haqqında 16.09.2016/https:// penitensiar.justice. gov.az /heyder-aliyev/ 221-18-heydr-liyev-dnya-hliyev-haqqnda.html Qasım Hacıyev, Vahid Ömərov. HEYDƏR ƏLİYEV VƏ QAFQAZ ÖLKƏLƏRİ LİDERLƏRİ: ƏMƏKDAŞLIQ TƏCRÜBƏSİ səh. 7-17 16
 4.  Heydər Əliyev və Şərq. 6 cilddə 2-ci kitab:Türkiyə. Bakı: Çaşıoğlu, 2005, -588 s.
 5.  Qədimoğlu N.,Aydınoğlu T. Eduard Şevardnadze: “Heydər Əliyev Gürcüstan - Azərbaycan dostluğunu uca zirvələrə qaldıran, yenidən qurub möhkəmləndirən tarixi şəxsiyyətdir” | Xalq Qəzeti12.05.2012./ https://old .xalqqazeti.com/az/ news/interview /21926
 6.  Levon Ter-Petrosyanın etiraflari: Əliyev Zəfər gününü necə yetişdirdi?// https://konkret.az/ levon-ter- petrosyanin-etiraflari-eliyev-zefer-gunun-nece-yetisdirdi
 7. Karen Dəmirçiyan: “Mən Heydər Əliyev faktoruna pozitiv yanaşıram, biz onunla...// 24.02.2021. /htms: teleqraf. com./news/siyaset/279600
 8.  Putin bir dəfə üzrxahlıq edib - o da Heydər Əliyev qarşısında!// 11/06/2023/htm: baku. ws /politics/4696
 9.  Rusiya Federasiyasinin Prezidenti Boris Yeltsinin nitqi// Azərbaycan — Rıısiya: Dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ Bakı: Şərq-Qərb, 1997, s.18-23
 10. Rusiya Federasiyasinin Prezidenti Vladimir Putin Prezident Heydər Əliyevin dəfn mərasimində iştirak etmişdir.// 6.12.2003.https: //azertag.az/xeber/rusiya _federasi-yasi - nin_prezidenti _vladimir_ putin_ prezident_ heydar_aliyevin _dafn_ marasiminda_ istirak_etmisdi
 11.  Rusiya lideri: “Heydər Əliyev ölkələrimizin tarixində birləşdirici simadır”//25 may, 2023 /https:// qafqazinfo. az/news /detail/putin-heyder-eliyevden-danisdi-401549
 12. Şevardnadze E.A.Keçmiş və gələcək haqqında fikir.Memuarlar.-Bakı, 2007, -236 s.
 13. Tbilisidə Heydər Əliyevin büstü açılıb. Mixail Saakaşvili: “Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin, millətinin atasıdır”// Kaspi.-2007.-15 may.-S.2 14. Этапы территориальных притязаний армян на Карабах/15.06.2023/ htps:karabakh.center/d/page 18220955.html